U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen'

1249 (2006-2007) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 december 2007
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1249 (2006-2007) nr. 1
1249 (2006-2007) nr. 2
1249 (2006-2007) nr. 4
1249 (2006-2007) nr. 5
1249 (2006-2007) nr. 6