U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, en verslag over de beleidsbrief Cultuur - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Jeugd - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Sport - Beleidsprioriteiten 2007-2008 en de beleidsbrief Media - Beleidsprioriteiten 2007-2008

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Els Robeyns, Paul Delva, André Van Nieuwkerke en Carl Decaluwe
15 (2007-2008) nr. 6-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 november 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8

Meer details

Verslaggevers
Els Robeyns, Paul Delva, André Van Nieuwkerke en Carl Decaluwe
Dossiers