U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, en verslag over de beleidsbrief Gelijke Kansen - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Inburgering - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Stedenbeleid - Beleidsprioriteiten 2007-2008 en de beleidsbrief Wonen - Beleidsprioriteiten 2007-2008

namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen, verslag door Jan Roegiers, Michèle Hostekint, Hilde De Lobel, Chokri Mahassine, Gerda Van Steenberge en Veerle Heeren
15 (2007-2008) nr. 6-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 november 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8

Meer details

Verslaggevers
Jan Roegiers, Michèle Hostekint, Hilde De Lobel, Chokri Mahassine, Gerda Van Steenberge en Veerle Heeren