U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, de beleidsbrief Financiën en Begroting - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Overheidscommunicatie - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Duurzame Ontwikkeling - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Publiek-private Samenwerking - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Planning en Statistiek - Beleidsprioriteiten 2007-2008, het voorstel van resolutie betreffende de rol van het Rekenhof als begrotingsadviseur en de begrotingsrapportering en het voorstel van resolutie houdende de verplichte naleving van het decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle door het Rekenhof

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Erik Matthijs
15 (2007-2008) nr. 7
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 december 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8

Meer details

Verslaggever
Erik Matthijs
Dossiers