U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 december 2007 door de heer Stefaan Sintobin in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de noodzaak aan een Vlaams beleid voor de specifieke problemen van landelijk gelegen gemeenten

van Jos De Meyer, Tinne Rombouts, Frans Peeters, Mark Demesmaeker, Karlos Callens en Els Robeyns
1464 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 december 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 december 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1464 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid