U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, en verslag over de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Buitenlands Beleid - Beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2007-2008 en de beleidsbrief Toerisme - Beleidsprioriteiten 2007-2008

namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Anissa Temsamani, Miet Smet, John Vrancken, Jan Roegiers en Johan Verstreken
15 (2007-2008) nr. 6-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 november 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8

Meer details

Verslaggevers
Anissa Temsamani, Miet Smet, John Vrancken, Jan Roegiers en Johan Verstreken