U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. Beleidsbrief Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. Beleidsprioriteiten 2007-2008. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Els Robeyns aan de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

15 (2007-2008) nr. 6-F
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 november 2007
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8

Verbonden initiatieven

Meer details