U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen'

van Rudi Daems en Vera Dua
1249 (2006-2007) nr. 3
Amendement nr. 15
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

8 november 2007
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1249 (2006-2007) nr. 1
1249 (2006-2007) nr. 2
1249 (2006-2007) nr. 4
1249 (2006-2007) nr. 5