U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' en over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid en houdende aanvulling ervan door toevoeging van een titel inzake handhaving en veiligheidsmaatregelen

1249 (2006-2007) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1249 (2006-2007) nr. 1
1249 (2006-2007) nr. 2
1249 (2006-2007) nr. 4
1249 (2006-2007) nr. 5

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Marleen Van den Eynde