U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 november 2007 door de heren Jef Tavernier en Jan Penris in plenaire vergadering gehouden actuele interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de vervroegde aflossing van de schulden van alle gemeenten in Vlaanderen en de communicatie van minister Dirk Van Mechelen hierover, en over de reactie van de minister-president op het voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen om 600 miljoen euro aan de gemeenten te geven voor hun schuldaflossing

van Jef Tavernier, Rudi Daems, Mieke Vogels, Vera Dua, Jos Stassen en Eloi Glorieux
1453 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 december 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1453 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid