U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008

1368 (2007-2008) nr. 4
Amendementen 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 november 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.