U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 november 2007 door de heer Johan Sauwens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de oprichting van de vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen

van Johan Sauwens en Kris Van Dijck
1438 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

12 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

1438 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid