U bent hier

Voorstel van resolutie houdende de verplichte naleving van het decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle door het Rekenhof

van Marijke Dillen, Filip Dewinter, Herman De Reuse, Felix Strackx en Erik Tack, verslag door Erik Matthijs
1436 (2007-2008) nr. 1

Procedureverloop

12 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 november 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 november 2007
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Documenten

1436 (2007-2008) nr. 1
1436 (2007-2008) nr. 2

Meer details