U bent hier

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

1252 (2006-2007) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1252 (2006-2007) nr. 1
1252 (2006-2007) nr. 2
1252 (2006-2007) nr. 4
1252 (2006-2007) nr. 5
1252 (2006-2007) nr. 6