U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid en houdende aanvulling ervan door toevoeging van een titel inzake handhaving en veiligheidsmaatregelen

80 (2004-2005) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 november 2007

Documenten

80 (2004-2005) nr. 1
80 (2004-2005) nr. 2
80 (2004-2005) nr. 3

Meer details