U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

1252 (2006-2007) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 november 2007

Documenten

1252 (2006-2007) nr. 1
1252 (2006-2007) nr. 2
1252 (2006-2007) nr. 5
1252 (2006-2007) nr. 6

Meer details