U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 november 2007 door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de beleidsaanpak in de volkskunstsector, meer bepaald ten aanzien van de Vlaamse Volkskunstbeweging

van Erik Arckens, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn en Werner Marginet
1433 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
21 november 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1433 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid