U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

van Filip Dewinter, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
1426 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

6 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 januari 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 januari 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

1426 (2007-2008) nr. 1
1426 (2007-2008) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid