U bent hier

Ontwerp van decreet houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

van de Vlaamse Regering
1391 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
13 november 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 november 2007
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
4 december 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
7 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1391 (2007-2008) nr. 1
1391 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid