U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol nr. 7 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, opgemaakt in Straatsburg op 22 november 1984

van de Vlaamse Regering
1370 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
4 december 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
5 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1370 (2007-2008) nr. 1
1370 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
John Vrancken
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid