U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. Algemene toelichting

van de Vlaamse Regering
13 (2007-2008) nr. 1-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

19 oktober 2007
18 december 2007

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid