U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
22 oktober 2007
Verwezen naar
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
30 oktober 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
7 november 2007
Te behandelen in
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 november 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
20 november 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
21 november 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 november 2007
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
28 november 2007
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
29 november 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
4 december 2007
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1368 (2007-2008) nr. 1
1368 (2007-2008) nr. 7
1368 (2007-2008) nr. 8
1368 (2007-2008) nr. 9
1368 (2007-2008) nr. 10
1368 (2007-2008) nr. 11
1368 (2007-2008) nr. 12
1368 (2007-2008) nr. 13