U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 oktober 2007 door de dames Mieke Vogels en Agnes Bruyninckx in commissie gehouden interpellaties tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de aanpak van de jeugdwerkloosheid, in het bijzonder wat het zogenaamde Oostendse model betreft

van Bart Van Malderen, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Gino De Craemer en Jan Laurys
1366 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 november 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1366 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid