U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 oktober 2007 door de dames Mieke Vogels en Agnes Bruyninckx in commissie gehouden interpellaties tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de aanpak van de jeugdwerkloosheid, in het bijzonder wat het zogenaamde Oostendse model betreft

van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Christian Verougstraete, Roland Van Goethem, John Vrancken, Johan Deckmyn en Frank Creyelman
1365 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 november 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1365 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid