U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 17 oktober 2007 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over allochtonen in de uitzendsector

van Wim Van Dijck, An Michiels, Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Felix Strackx
1358 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1358 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid