U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft

van Frank Creyelman, Christian Verougstraete en Roland Van Goethem, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
1352 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

16 oktober 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 november 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 november 2007
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

1352 (2007-2008) nr. 1
1352 (2007-2008) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid