U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid (Hoofdstuk XII - Wijzigingen in het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning; Hoofdstuk XVI - Wijzigingen in het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt; Hoofdstuk XVIII - Wijzigingen in het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen)

1305 (2006-2007) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

9 oktober 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1305 (2006-2007) nr. 2
1305 (2006-2007) nr. 3

Meer details