U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001 en van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen

1318 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 september 2007
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
12 oktober 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 oktober 2007
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
23 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
14 november 2007
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 november 2007
Bekrachtigd en afgekondigd.
6 december 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1318 (2007-2008) nr. 1
1318 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid