U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Onderzoek naar het gunningsdossier met betrekking tot een consultancyopdracht voor beleidsstrategisch advies bij het kabinet-Moerman. Motie van de heren Filip Dewinter, Roland Van Goethem, Frank Creyelman, John Vrancken en Johan Deckmyn en mevrouw Agnes Bruyninckx tot onderzoek door het Rekenhof

1316 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

18 september 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

1316 (2006-2007) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid