U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto

van de Vlaamse Regering
1314 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 september 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
9 oktober 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 oktober 2007
Te behandelen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
23 oktober 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 november 2007
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 november 2007
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
12 december 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
6 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1314 (2006-2007) nr. 1
1314 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid