U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos De Meyer en Marleen Van den Eynde
1314 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 september 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
9 oktober 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 oktober 2007
Te behandelen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
23 oktober 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 november 2007
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en deskundigen (de namen worden later medegedeeld)
21 november 2007
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bespreking en stemming
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
6 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1314 (2006-2007) nr. 1
1314 (2006-2007) nr. 2
1314 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid