U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de beroepstermijn van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar betreft

van Rudi Daems, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
1307 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

3 september 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 februari 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 februari 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

1307 (2006-2007) nr. 1
1307 (2006-2007) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid