U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid

1305 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 augustus 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
11 september 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 september 2007
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
2 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
8 november 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 november 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
7 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
14 januari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1305 (2006-2007) nr. 1
1305 (2006-2007) nr. 2
1305 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid