U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid

1305 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 augustus 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
19 september 2007
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
2 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XII: Wijzigingen in het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning Hoofdstuk XVI: Wijzigingen in het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de Gasmarkt Hoofdstuk XVIII: Wijzigingen in het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
8 november 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Behalve de hoofdstukken XII, XVI en XVIII die naar de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie werden verwezen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
28 november 2007
7 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
14 januari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1305 (2006-2007) nr. 1
1305 (2006-2007) nr. 2
1305 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid