U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de invoering van richthuurprijzen betreft

namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen, verslag door Dominique Guns en Veerle Heeren
677 (2005-2006) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 juli 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

677 (2005-2006) nr. 1
677 (2005-2006) nr. 2
677 (2005-2006) nr. 3
677 (2005-2006) nr. 4

Meer details

Dossiers