U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

van de Vlaamse Regering
1303 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
9 oktober 2007
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
11 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 november 2007
7 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
3 januari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1303 (2006-2007) nr. 1
1303 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid