U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

van de Vlaamse Regering
1301 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 september 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 september 2007
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 oktober 2007
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
25 oktober 2007
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
22 november 2007
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
4 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1301 (2006-2007) nr. 1
1301 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid