U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 juli 2007 door de heer Sven Gatz in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het voorstel van de minister om een quotum voor allochtonen in te voeren in de bestuursorganen van de Vlaamse Jeugdraad

van Werner Marginet, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn en Erik Arckens
1286 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 juli 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1286 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid