U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

1221 (2006-2007) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 juni 2007
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1221 (2006-2007) nr. 1
1221 (2006-2007) nr. 2
1221 (2006-2007) nr. 3
1221 (2006-2007) nr. 4