U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

van de Vlaamse Regering
19-A (2006-2007) nr. 3
Amendement nr. 25
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 juni 2007
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19-A (2006-2007) nr. 1-Bijlagen
19-A (2006-2007) nr. 2-A
19-A (2006-2007) nr. 2-B
19-A (2006-2007) nr. 2-C
19-A (2006-2007) nr. 2-D
19-A (2006-2007) nr. 2-E
19-A (2006-2007) nr. 2-F
19-A (2006-2007) nr. 2-G
19-A (2006-2007) nr. 2-H
19-A (2006-2007) nr. 2-I
19-A (2006-2007) nr. 2-J
19-A (2006-2007) nr. 2-K
19-A (2006-2007) nr. 5