U bent hier

Ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen'

van de Vlaamse Regering
1249 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 juni 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 juli 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 november 2007
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
29 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1249 (2006-2007) nr. 1
1249 (2006-2007) nr. 2
1249 (2006-2007) nr. 4
1249 (2006-2007) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Marleen Van den Eynde
Materie
Gewestaangelegenheid