U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 (Hoofdstuk I - Algemeen; Hoofdstuk XI - Oprichting vzw Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten; Hoofdstuk XIV - Strategische adviesraden; Hoofdstuk XVIbis (nieuw) - Financiën; Hoofdstuk XVIbis (nieuw) - Vrijwaringsovereenkomsten; Hoofdstuk XVIbis (nieuw) - Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel; Hoofdstuk XVIbis (nieuw) - Wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten; Hoofdstuk XVIter (nieuw) - Wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning; Hoofdstuk XVIquater (nieuw) - Wijziging van het Wetboek der Successierechten; Hoofdstuk XVII - Slotbepalingen)

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Eric Van Rompuy
1218 (2006-2007) nr. 8
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 juni 2007
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1218 (2006-2007) nr. 1-Addendum
1218 (2006-2007) nr. 4
1218 (2006-2007) nr. 8
1218 (2006-2007) nr. 9
1218 (2006-2007) nr. 10
1218 (2006-2007) nr. 11
1218 (2006-2007) nr. 12
1218 (2006-2007) nr. 13
1218 (2006-2007) nr. 14
1218 (2006-2007) nr. 15
1218 (2006-2007) nr. 16

Meer details

Verslaggever
Eric Van Rompuy
Dossiers