U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

van Dirk De Cock, Robert Voorhamme, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere, Monica Van Kerrebroeck en Laurence Libert
1221 (2006-2007) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

7 juni 2007
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1221 (2006-2007) nr. 1
1221 (2006-2007) nr. 2
1221 (2006-2007) nr. 3