U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens en Chokri Mahassine, mevrouw Laurence Libert en de heren Joris Vandenbroucke en Jan Peumans houdende oprichting van de vzw 'Landcommanderij Alden Biesen' als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Advies van de Raad van State

772 (2005-2006) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 juni 2007

Documenten

772 (2005-2006) nr. 1
772 (2005-2006) nr. 2
772 (2005-2006) nr. 3