U bent hier

Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende oprichting van de vzw 'Landcommanderij Alden Biesen' als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van de Raad van State
772 (2005-2006) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 juni 2007

Documenten

772 (2005-2006) nr. 1
772 (2005-2006) nr. 2
772 (2005-2006) nr. 3