U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 31 mei 2007 door mevrouw Greet Van Linter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de voorstellen inzake de schoolloopbaan in het kader van de eerste rondetafelconferentie voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs

van Greet Van Linter, An Michiels, Linda Vissers, Marie-Rose Morel en Werner Marginet
1240 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

31 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
13 juni 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1240 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid