U bent hier

Advies van het Rekenhof over het voorstel van decreet houdende oprichting van de vzw 'Landcommanderij Alden Biesen' als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van het Rekenhof
772 (2005-2006) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

31 mei 2007

Documenten

772 (2005-2006) nr. 1
772 (2005-2006) nr. 2
772 (2005-2006) nr. 3