U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de verhouding tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning betreft

van Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens, Jos Bex en Joke Schauvliege
1239 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 juli 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 september 2007
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 oktober 2007
9 november 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
22 november 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1239 (2006-2007) nr. 1
1239 (2006-2007) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid