U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, opgemaakt in Kiev op 21 mei 2003

van de Vlaamse Regering
1230 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
19 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
27 juni 2007
6 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
5 september 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1230 (2006-2007) nr. 1
1230 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Miet Smet
Materie
Gewestaangelegenheid