U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

van het Rekenhof
20 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid