U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
19 juni 2007
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
21 juni 2007
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
4 juli 2007
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
13 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 augustus 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1225 (2006-2007) nr. 1
1225 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid