U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

van Bart Caron, Steven Vanackere, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans en Kris Van Dijck, verslag door Johan Verstreken en Margriet Hermans
1225 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
19 juni 2007
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van : - de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding - de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de Vereniging van Vlaamse Provincies
21 juni 2007
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
13 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1225 (2006-2007) nr. 1
1225 (2006-2007) nr. 2
1225 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Johan Verstreken en Margriet Hermans
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid