U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

van de Vlaamse Regering
1221 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
14 mei 2007
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
5 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Verslaggever: N. Bespreking en stemming
7 juni 2007
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Verslaggever: N. Bespreking en stemming
14 juni 2007
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
27 juni 2007
6 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
24 augustus 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1221 (2006-2007) nr. 1
1221 (2006-2007) nr. 2
1221 (2006-2007) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dirk De Cock
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid