U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
24 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VII. Vlaamse Wooncode Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk VI. Werk en Sociale Economie Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk V. Bekrachtigingen (artikel 12, 1°) Hoofdstuk XV. Oppervlaktewateren Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. DAB Herstelfonds Hoofdstuk XIII. Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk IV. Rentetoelagen wegens hinder door openbare werken Hoofdstuk XVI. Openbare werken Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
(Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Hoofdstuk XVI. Openbare werken Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Hoofdstuk IX. Stationsomgevingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk V. Bekrachtigingen (artikel 12, 3°) Hoofdstuk X. Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Hoofdstuk III. Wetenschap en Innovatie Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk XIV. Strategische adviesraden Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk V. Bekrachtigingen (artikel 12, 2°) Hoofdstuk XII. Landbouw en Visserij Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
31 mei 2007
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk V. Bekrachtigingen (artikel 12, 1°) Hoofdstuk XV. Oppervlaktewateren Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Verslaggever: N. (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Hoofdstuk XI. Oprichting vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk III. Wetenschap en Innovatie - Afdeling II. Herculesstichting. Bespreking en stemming Hoofdstuk VI. Werk en Sociale Economie Stemming
12 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk XI. Oprichting vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten Hoofdstuk XIV. Strategische adviesraden Nieuw hoofdstuk tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: Amendement nr. 5 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Nieuw hoofdstuk over de BAM: Amendement nr. 6 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) Nieuw hoofdstuk Vrijwaringsovereenkomsten : Amendement nr. 6 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk Vrijwaringsovereenkomsten Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
14 september 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1218 (2006-2007) nr. 1
1218 (2006-2007) nr. 1-Addendum
1218 (2006-2007) nr. 4
1218 (2006-2007) nr. 8
1218 (2006-2007) nr. 9
1218 (2006-2007) nr. 10
1218 (2006-2007) nr. 11
1218 (2006-2007) nr. 12
1218 (2006-2007) nr. 13
1218 (2006-2007) nr. 14
1218 (2006-2007) nr. 15
1218 (2006-2007) nr. 16

Meer details

Verslaggevers
Koen Van den Heuvel, Erik Matthijs, Tom Dehaene, André Van Nieuwkerke, Jos De Meyer, Eric Van Rompuy, Dirk De Cock, Jan Verfaillie en Margriet Hermans
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid